نیازها
اعلام نیازهای پروژه
آخرین نیازهای مصالح و تجهیزات پروژه به شرح ذیل اعلام می گردد :
ردیف شرح مشخصات فنی مقــدار سایر توضیحات
واحد میزان
1 انواع سنگ تراورتن سفید دنده گاوی و ابر و باد مترمربع 140,000 مربوط به معادن حاجی آباد و محلات
2 سرامیـک کف ابعاد 120×60 جهت کف مترمربع 6,000 رکتی فایر، فول بادی، سوپر وایت
3 میلگـرد و آرماتور آجدار 10 و 12 و 14 تـن 2,000 جهت احداث پارکینگ
4 بتن ابعاد 120×60 جهت کف مترمربع 6,000 جهت احداث پارکینگ
5 آجر نما به روش صنعتی مترمربع 6,000 نمای خشک
از کلیه تأمین کنندگان جهت مشارکت و اعلام مشخصات و پیشنهاد قیمت دعوت بعمل می آید
    نوع شخصیت
مشخصات
نام تجاری
نام شرکت
شماره ثبت
تاریخ تاسیس
نام خانوادگی
نام
تخصصهای مرتبط
زمینه فعالیت
مختصری از رزومه
آپلود فایل رزومه
آدرس پستی
تکمیل اطلاعات
نوع مصالح
تلفـن سـازمان فــروش:
38844444- 051
مشهـد ، بلـوار هاشـمیه ، بین هاشـمیه 62-60 ، مجـتمع بزرگ کوه سـر ، شـرکت توسـعه و عمـران کوه سـر