معرفی
برج تجاری - اداری دنـــا:

یکی دیگر از فعالیت های آتی شرکت توسعه و عمران کوه سر ، پروژه مسکونی - تجاری کوه سر می باشد این پروژه نبش هاشمیه 85 واقع شده است . با توجه به بافت موقعیتی محدوده و همجواری با مرکز خرید کوه سر لزوم ایجاد کاربری هایی نظیر برج های مسکونی ( با قابلیت بهره برداری جهت دفاتر اداری ) با تجاری های در مقیاس وسیع الزامی می باشد.

 

اهداف توسعه سایت:

      * تامین راحتی و ارتقای کیفیت کار و سکونت

      *تامین ایمنی و امنیت در محدوده حوزه طراحی

      *ایجاد سرزندگی در حیات شهری محدوده

      *پاسخ گویی به تعاملات اجتماعی - اقتصادی موجود در سکانس نهایی بولوار هاشمیه

      *ایجاد محور مختلط و آرام ( عناصر سبز، نورپردازی و آرام سازی ترافیک)

      *ایجاد فضای هماهنگی فعال و پویا که دارای فعالیتهای جاذب مخاطب ( تجاری – اداری- رستوران و ...) است.

      *استفاده از فضاهای جاذب جمعیت و جذابیت های گردشگری – تفریحی موجود.

 

مشخصات فیزیکی پروژه دنا:

 

 

 

تلفـن سـازمان فــروش:
38844444- 051
مشهـد ، بلـوار هاشـمیه ، بین هاشـمیه 62-60 ، مجـتمع بزرگ کوه سـر ، شـرکت توسـعه و عمـران کوه سـر