معرفی
برج اداری تجاری کوه سر(ایزد)

یکی از فعالیت های آتی شرکت توسعه و عمران کوه سر ، پروژه تجاری - اداری ایزد می باشد . این پروژه نبش هاشمیه 11 واقع شده است که با وجود پروژه های عظیم و ماندگاری چون مجتمع تفریحی کوه سر و مرکز خرید کوه سر به یکی از مناطق پر تردد شهر بدل خواهد شد .
این مجتمع دارای زیر بنای حدود 20000 متر مربع می باشد که امکانات رفاهی مدرن جهت واحد های اداری و تجاری در آن پیش بینی گردیده است.

 

تبیین چشم انداز کیفی توسعه سایت:

اهداف توسعه سایت:

            * تامین راحتی و ارتقای کیفیت کار و سکونت

            * تامین ایمنی و امنیت در محدوده حوزه طراحی

            * ایجاد سرزندگی در حیات شهری محدوده

            * تقویت خوانایی

            * پاسخ گویی به تعاملات اقتصادی موجود در سکانس اولیه بولوار هاشمیه

            *ایجاد دعوت کنندگی از طریق تعریف دیدهای مطلوب

            * ایجاد محور مختلط و آرام ( عناصر سبز، نورپردازی و آرام سازی ترافیک).

            * ایجاد فضای هماهنگی فعال و پویا که دارای فعالیتهای جاذب مخاطب ( تجاری – اداری- رستوران و ...) است.

 

مشخصات فیزیکی پروژه:

 

 

 

 

 

 

 

تلفـن سـازمان فــروش:
38844444- 051
مشهـد ، بلـوار هاشـمیه ، بین هاشـمیه 62-60 ، مجـتمع بزرگ کوه سـر ، شـرکت توسـعه و عمـران کوه سـر